O lume unde abilitățile și dizabilitățile devin posibilități.

Scopul major al organizaţiei:

Obiectivele organizaţiei:

 • Recuperarea multifuncţională, educaţională a copiilor cu dizabilităţi
 • Integrarea socială şi şcolară a copiilor cu dizabilităţi
 • Instruirea şi pregătirea profesională
 • Consultarea şi recomandarea unui program de reabilitare individualizat
 • Pregătirea şi instruirea părinţilor sau tutorilor pentru a deveni co-terapeuţi ai copiilor pe care îi au în îngrijire
 • Asigurarea copiilor care nu pot frecventa şcoala cu instruire conform curriculumului şcolar
 • Căutarea cărucioarelor, materialelor ortopedice şi a altor utilaje necesare în procesul de recuperare a copiilor cu dizabilităţi
 • Crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea copiilor/tinerilor cu dizabilităţi prin căutarea de susţinători sau tutori pentru familiile acestora
 • Consilierea familială
 • Susţinerea iniţiativelor părinţilor de a crea organizaţii şi centre de zi
 • Diseminarea informaţiei
 • Informarea publicului larg despre problemele persoanelor cu dizabilităţi

Serviciile Centrului de Zi „Speranţa”:

 1. Serviciul de recuperare multifuncţională
 2. Comisia consultativă şi Şcoala părinţilor
 3. Instruire şi asistenţă la domiciliu
 4. Primii paşi spre profesionalizare
 5. Clubul zilei de odihnă şi socializare
 6. Informare şi instruire continuă

Beneficiarii:

 • Copii cu dizabilităţi şi părinţii acestora
 • ONG-uri din acelaşi domeniu de activitate
Share:

Accessibility