Select Your Style

Choose your layout

O lume unde abilitățile și dizabilitățile devin posibilități.

Centrul „Speranţa” a fost deschis la 15 septembrie 1998 ca proiect pilot al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic (ASCHF).
Pe 21 ianuarie 2000 a fost înregistrat oficial ca organizaţie independentă, de ordin naţional.

Misiunea organizației era crearea oportunităţilor pentru creşterea, dezvoltarea şi valorificarea potenţialului fiecărui copil, pentru ca acesta să devină membru cu drepturi depline al societăţii – „Fiecare are potenţial trebuie doar să-l descoperi”.

SCOPUL MAJOR AL ORGANIZAŢIEI:
Prevenirea instituţionalizării copiilor cu dizabilităţi, în special copiilor cu handicap sever al aparatului locomotor şi integrarea lor în societate.

OBIECTIVELE ORGANIZAŢIEI:
Recuperarea multifuncţională, educaţională a copiilor cu dizabilităţi
Integrarea socială şi şcolară a copiilor cu dizabilităţi
Instruirea şi pregătirea profesională
Consultarea şi recomandarea unui program de reabilitare individualizat
Pregătirea şi instruirea părinţilor sau tutorilor pentru a deveni co-terapeuţi ai copiilor pe care îi au în îngrijire
Asigurarea copiilor care nu pot frecventa şcoala cu instruire conform curriculumului şcolar
Căutarea cărucioarelor, materialelor ortopedice şi a altor utilaje necesare în procesul de recuperare a copiilor cu dizabilităţi
Crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea copiilor/tinerilor cu dizabilităţi prin căutarea de susţinători sau tutori pentru familiile acestora
Consilierea familială
Susţinerea iniţiativelor părinţilor de a crea organizaţii şi centre de zi
Diseminarea informaţiei
Informarea publicului larg despre problemele persoanelor cu dizabilităţi

SERVICIILE CENTRULUI DE ZI „SPERANŢA”:
Serviciul de recuperare multifuncţională
Comisia consultativă şi Şcoala părinţilor
Instruire şi asistenţă la domiciliu
Primii paşi spre profesionalizare
Clubul zilei de odihnă şi socializare
Informare şi instruire continuă

BENEFICIARII:
Copii cu dizabilităţi şi părinţii acestora
ONG-uri din acelaşi domeniu de activitate

CINE SUNTEM NOI?
AO Centrul „Speranța” este un centru pentru susținerea și promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, prin oferirea suportului în baza necesităților individuale ale fiecărei persoane și familiei acesteia în comunitățile în care locuiesc.

CE FACEM NOI?
Oferim servicii de suport adecvate cerințelor individuale ale persoanelor cu dizabilități.
Valorificăm potențialul și abilitățile fiecărui constituent.

Oferim oportunități de valorificare a diferitor roluri sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Acordăm servicii de suport în orientarea vocațională și angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, la solicitarea acestora.

Acoperim financiar 50% din bugetul proiectelor aducătoare de venit.

Oferim suport logistic în dezvoltarea și menținerea a 10 afaceri individuale/de familie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Accessibility