Select Your Style

Choose your layout

O lume unde abilitățile și dizabilitățile devin posibilități.

Comunicat de presă

Un sistem eficient de servicii de ghidare în carieră și consiliere pentru tinerii cu CES și în special cu dizabilități, ar facilita procesul de angajare ulterioară a acestora

În Republica Moldova este în proces de implementare Proiectul ”Învățământul Profesional Tehnic Incluziv – Ghidare în carieră și consiliere pentru a susține accesul la educație și formare relevantă” care își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor de consiliere și ghidare și consiliere  pentru elevii și tinerii cu CES și în special cu dizabilități.

Proiectul este implementat de Centrul „Speranţa”, în parteneriat cu KulturKontakt Austria și A. O „Staze” din Muntenegru. Proiectul este co-finanțat de DSPF, Uniunea Europeană și Municipiul Viena.

Una din activitățile proiectului a constat în realizarea unui studiu privind serviciile de consiliere și ghidare în carieră existente în Republica Moldova din perspectiva accesibilității acestora pentru elevii și tinerii cu CES. În ultimii doi ani la nivel național au demarat mai mule acțiuni în scop de pilotare și implementare a unor servicii de consiliere și ghidare în carieră. Cu toate acestea, nu au fost realizate studii care să reflecte în ce măsură conținutul, metodologia și implementarea noilor servicii de consiliere și ghidare în carieră sunt accesibile și răspund necesităților copiilor și tinerilor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES), inclusiv cu dizabilități.

Studiul și-a propus evaluarea situației actuale privind consilierea și ghidarea în carieră a elevilor cu CES din învățământul general și profesional tehnic și identificarea necesităților de servicii, care să răspundă eficient particularităților acestei categorii de beneficiari.

De asemenea, studiul vine cu o serie de recomandări la nivel politici și practici pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor de ghidare în carieră și consiliere pentru elevii și tinerii cu CES, în special cu dizabilități.

Rezultatele studiului sunt utilizate pentru elaborarea Ghidului privind serviciile de ghidare în consiliere și a programelor de formare pentru viitorii utilizatori ai ghidului ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului.

Pentru o cunoaștere mai detaliată a rezultatelor studiului, accesați Studiul calitativ privind consilierea și ghidarea în carieră a elevilor cu CES din învățământul general și profesional tehnic și identificarea necesităților de servicii

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

About Author

admin
administrator
Accessibility